Kako se zaštiti?

  • Često perite ruke sapunom i vodom (najmanje 20 sekundi) i koristite dezinfekciono sredstvo
  • Koristiti masku i rukavice
  • Izbegavajte pozdravljanje rukovanjem i/ili ljubljenjem, a sa sagovornicima održavajte razdaljinu od najmanje dva metra
  • Ako kašljete ili kijate prekrijte usta i nos nadlakticom ili paprinom maramicom. Maramicu odmah bacite u kantu za otpatke i operite ruke
  • OSTANITE KOD KUĆE

OSTANITE BEZBEDNI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *