Slika, ulje na platn - Stilski nameštaj - Euro Arbor